Våra ledord

Vi arbetar efter tre ledord: Närvaro, Omtanke och Personligt bemötande. De tre har tydliga kopplingar till varandra men är vart och ett så viktigt för oss att de lyfts fram var för sig.

Närvaro

Närvaro innebär för oss att vara på plats både fysiskt och mentalt, dvs att inte bara utföra den biståndsbedömda insatsen utan också vara lyhörd för kundens önskemål, att vara uppmärksam.
Vi stressar aldrig.
Varje person är unik och det respektetar vi tillfullo och agerar därefter. 

Omtanke

Vi bryr oss om varje enskild brukare som om han/hon vore vår enda kund.
Vi lyssnar och frågar för att på bästa sätt få veta hur varje enskild kund vill ha sina insatser utförda.
Det kan handla om hur många ostskivor det ska vara på smörgåsen. Småsaker tycker kanske vissa. Det är det inte för oss.
Varje person är unik och det respektetar vi tillfullo och agerar därefter.

Personligt bemötande

Vi anpassar oss efter varje enskild brukares personlighet. En person som uppskattar skämt kommer vi skämta med, en person som gillar fotboll pratar vi sport med osv.
Vi väljer samtalsämne med respektive individ om sådant som vi vet intresserar denne.
Varje person är unik och det respektetar vi tillfullo och agerar därefter.