Om Hemma bäst

Hemma bäst startade sin hemtjänstverksamhet i maj 2016. Vi är ett lokalt familjeföretag från Falkenberg.
Jag som startat och äger företaget heter Joachim Fagerberg. Jag har sedan min högskoleexamen från Sociala omsorgsprogrammet 1998 arbetat inom äldreomsorgen i olika positioner och för olika arbetsgivare. Främst har jag arbetat administrativt inom ledarskap och ekonomi men har även flerårig erfarenhet av praktiskt omsorgsarbete.

Till min hjälp att driva företaget har jag tre mycket kompetenta personer, nämligen Anette Sjövall, Ellinor Larsson och Ann-Louise Karlsson.
De tre har tillsammans drygt 50 års erfarenhet av vård- och omsorgsarbete. De är alla utbildade undersköterskor. Den formella kompetensen och erfarenheten har de med råge med andra ord men det jag särskilt vill lyfta fram är deras fantastiska förmåga att bemöta människor och bli omtyckta, både av brukare/kunder och av medarbetare. Detta är för mig väldigt viktiga egenskaper som all framtida personal måste ha för att jobba på Hemma bäst. De brukare/kunder som väljer Hemma bäst som utförare ska nämligen få tillgång till bästa möjliga personalstyrka. Genom Anette, Ellinor och Lollo har jag lyckats med att rekrytera fantastiska kompetenser och personer och jag är väldigt glad att ha dem vid min sida.

Tillsammans har vi fyra ca 70 års erfarenhet av vård- och omsorgsarbete och våra bästa erfarenheter har vi nu samlat i Hemma bäst.

Ingen, vare sig kunder eller personal, har blivit smittad av Covid19 (Corona) i Hemma bästs verksamhet. Samtlig personal i Hemma bäst är vaccinerad mot Covid19.

Vi har nu (våren 2021) varit igång med vår hemtjänstverksamhet i ca fem år och responsen vi fått från våra brukare/kunder är fantastisk. Vårt sätt att bedriva hemtjänst, dvs som vi själva vill ha den, har mottagits mycket positivt. Ett konkret bevis på det är resultatet från Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020" där vi fick högst betyg, inte bara i Falkenberg, utan i hela Halland bland samtliga hemtjänstutförare. Det är vi såklart både glada och stolta över.

Vi satte upp tre mål för oss själva när vi startade verksamheten:
• Vi ska ha nöjdast kunder
• Vi ska ha den bästa personalen och den bäst betalda personalen
• Vi ska gå med vinst och därmed ha en stabil ekonomisk situation i företaget
Vi har nått och t o m överträffat våra förväntningar på samtliga tre punkter.

Joachim Fagerberg och Anette Sjövall
Joachim Fagerberg och Anette Sjövall