Vårt synsätt
- personlig hemtjänst utan stress

När du som brukare/kund blir beviljad hemtjänst så framgår det vad som ska utföras, t ex städning, hjälp med hygien, enklare matlagning osv. För oss på Hemma bäst räcker det dock inte med att insatserna blir utförda utan för oss är det lika viktigt hur de blir utförda.
Du kan läsa mer om det under "Ledord" i rubriken ovan men vi har även ställt andra krav på oss själva för att vi ska vara nöjda med det arbete vi utför. Ofta lyfts det fram i media att det är stressigt i hemtjänsten och att det är många olika personer som kommer hem till brukaren/kunden. Vi på Hemma bäst har bestämt att så ska det inte vara för de brukare som väljer oss. Det handlar dels om hur brukaren upplever det men även om hur vi själva trivs med vårt arbete. Vi vill inte ha en stressig arbetsmiljö för då kan vi omöjligen göra ett riktigt bra jobb. Vi vill inte heller besöka ett stort antal olika brukare hela tiden utan hålla oss till ett fåtal. 
Vi har därför följande krav på oss själva:
• Kontinuitet - De brukare som väljer oss som utförare ska ha minsta möjliga antal personer som utför insatserna hos sig. I praktiken innebär det hos oss max 4 olika personer. Detta är väldigt få jämfört med andra hemtjänstutförare. Genomsnittet i Sverige är 15.
• Hemtjänst utan stress - I stort sett överallt vittnar hemtjänstpersonal om att de upplever sin arbetssituation som stressig. Detta får inte förekomma hos oss på Hemma bäst. Det gör det inte heller.


Fina ord i all ära men hur ska vi då göra för att leva upp till våra egna högt ställda kvalitetskrav och lyckas med det som ingen annan klarar av?
Jo, genom att göra följande:
Vi är i dagsläget ett litet företag och det kommer vi att fortsätta vara. Vi kommer nämligen inte att åta oss fler uppdrag än att vi klarar av att utföra hemtjänst utan stress samt bibehålla kontinuiteten enligt ovan. Det är genom att vara små som vi kan nå våra kvalitetsmål. Vi som driver företaget utför själva hemtjänstinsatser dagligen och vi känner de brukare som valt oss väldigt väl. Så ska det förbli. Den personal vi anställer är personer vi känner och som vi vet har kapaciteten att nå våra högt ställda mål och som uppfyller våra krav. Det är givande och roligt att arbeta på Hemma bäst och så ska det förbli.
När vi säger att vi har som mål att vara den bästa hemtjänstutföraren i Falkenberg så menar vi det. Genom att förbli små så skapar vi förutsättningar att uppfylla det.